subscribe
Contact Us Today, Euro Advisers. Тel:+359-2-865-7000, Email:office@euroadvisers.eu

Адвайзърс

„Евро Адвайзърс” ООД е фирма за консултантски услуги, предлагаща пълно обслужване в областта на финансовия мениджмънт, счетоводството, данъчното облагане и правни решения.
„Евро Адвайзърс” ООД предлага още пълно банково обслужване, включително откриване и обслужване на сметки и кандидатстване за финансиране, като непрекъснато се стреми да разработва за клиентите си нови възможности за данъчно планиране.

Един от приоритетите ни е да поддържаме дългосрочни партньорства, което може да се постигне единствено чрез взаимно доверие и благодарение на висококвалифицираните професионалисти в нашата компания. С всеки един от клиентите ни използваме индивидуален подход. Участваме в процеса по структуриране на мениджърските решения и приложението им с цел превръщане на успешните стратегически формули в печеливши практики.

„Евро Адвайзърс” ООД е внедрила и прилага Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта.

  • English

EUR

BGN1.9558
GBP0.84573
JPY169.11
RUB
USD1.0712

Language

контакти

Евро Адвайзърс София, ул."Св. Седмочисленици" № 9, бл. 3, ет.3 Тел. +359 2 865 7000, Факс: +359 2 865 9000 E-mail: office@euroadvisers.eu