subscribe
Contact Us Today, Euro Advisers. Тel:+359-2-865-7000, Email:office@euroadvisers.eu

Американски банки продават портфейли от заеми за търговски имоти


Някои американски банки се подготвят да продадат с отстъпка протфейли от заеми за търговски имоти, въпреки че кредитополучателите изпълняват своите задължения. Готовността на част от кредиторите да понесат загуби по тези обслужвани кредити е следствие от многобройни предупреждения, че този клас активи ще бъде следващият, който ще изпадне в затруднение след неотдавнашните сътресения в американския банков сектор. Загубите от търговски имоти ще задълбочат проблемите на банките CMS: Очаква се пазар…

Powered by WPeMatico

  Comments are closed.

  EUR

  BGN1.9558
  GBP0.86628
  JPY157.67
  RUB
  USD1.0530

  Language

  контакти

  Евро Адвайзърс София, ул."Св. Седмочисленици" № 9, бл. 3, ет.3 Тел. +359 2 865 7000, Факс: +359 2 865 9000 E-mail: office@euroadvisers.eu