subscribe
Contact Us Today, Euro Advisers. Тel:+359-2-865-7000, Email:office@euroadvisers.eu

Oтговорност

Oтговорност
• Общи цивилен отговорност
• гражданска отговорност на компаниите, експлоатация на подвижен състав
• гражданска отговорност на лица, които използват огнестрелно оръжие
• продуктова отговорност
• Работодателя отговорност
• гражданска отговорност за хотели и ресторанти
• Тур оператор отговорност
• Професионална отговорност на медицинския персонал
• Професионална отговорност на регистрирани одитори
• Професионална отговорност за адвокати
• Професионална отговорност за застрахователните посредници
• Професионална отговорност за проектанти и строители - задължителна застраховка за цялостна професионална дейност(по чл 171 от Закона за административно-териториалното устройство.)
• Професионална отговорност за проектанти и строители - застраховка за отделен сайт на сграда (по чл 171 от Закона заадминистративно-териториалното устройство.)
  • English

EUR

BGN1.9558
GBP0.85424
JPY163.16
RUB
USD1.0652

Language

контакти

Евро Адвайзърс София, ул."Св. Седмочисленици" № 9, бл. 3, ет.3 Тел. +359 2 865 7000, Факс: +359 2 865 9000 E-mail: office@euroadvisers.eu