subscribe
Contact Us Today, Euro Advisers. Тel:+359-2-865-7000, Email:office@euroadvisers.eu

Развитие на човешките ресурси

Развитие на човешките ресурси

  • Финансиране на нови работни места и развитие на пазара на труда
  • Подобряване на производителността и адаптивността на трудещите се
  • Подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с нуждите на пазара на труда за изграждане наикономика, основана на на знанието
  • Подобряване достъпа до образование и обучение
  • Социално включване и насърчаване на социалната икономика
  • Подобряване на ефективността на институциите, регулиращи пазара на труда, социалните и здравните услуги
  • Развитие на конкурентоспособността на българските предприятия - подкрепа за развитието на производителността иефективността на малки и средни предприятия, подкрепа за развитието на иновациите и новите технологии, подобряванена общия климат на бизнес средата.

БАН програма - финансиране на бизнес консултантски услуги, в следните области: маркетингови проучвания, търсипартньори и инвеститори, подбор и оценка на необходимото оборудване, подобряване на организационната и управленска структура, разработване на бизнес планове, развитие и усъвършенстване на финансови, счетоводни и системи за контрол,развитието и усъвършенстването на управленски информационни системи, подготовка и издаване на сертификати законтрол на качеството (ISO, национално сертифициране и т.н.).

  • English

EUR

BGN1.9558
GBP0.85241
JPY170.28
RUB
USD1.0840

Language

контакти

Евро Адвайзърс София, ул."Св. Седмочисленици" № 9, бл. 3, ет.3 Тел. +359 2 865 7000, Факс: +359 2 865 9000 E-mail: office@euroadvisers.eu