subscribe
Contact Us Today, Euro Advisers. Тel:+359-2-865-7000, Email:office@euroadvisers.eu

Лихвите по депозити вече могат да покрият очакваната инфлация


След години на нулеви лихви по депозитите хоризонтът за българите със спестявания става все по-светъл. Най-големите банки в България все още поддържат лихвите по спестовни продукти на нива, близки до нулата, с което не стимулират клиентите си да депозират. През 2023 г. обаче някои банки предизвикаха сектора, като доближиха лихвите по депозити до нивата на инфлацията и така привличат все повече клиенти. tbi е една от тях. През последните няколко години банката е лидер по отношение на ръста на деп…

Powered by WPeMatico

  Comments are closed.

  EUR

  BGN1.9558
  GBP0.85620
  JPY163.04
  RUB
  USD1.0856

  Language

  контакти

  Евро Адвайзърс София, ул."Св. Седмочисленици" № 9, бл. 3, ет.3 Тел. +359 2 865 7000, Факс: +359 2 865 9000 E-mail: office@euroadvisers.eu