subscribe
Contact Us Today, Euro Advisers. Тel:+359-2-865-7000, Email:office@euroadvisers.eu

Данъчни услуги

ДДС услуги

Все по-сложни стават ДДС аспектите по сделки между компании в рамките на Европейския Съюз (ЕС), както и други сделки с участие на компании от ЕС. Това налага често да се прибягва до специализирани съвети и помощни насоки относно Данък добавена стойност.

Нашите ДДС-услуги включват:

 • Регистриране на фирми по ЗДДС.
 • Съветване на клиенти относно нормативната уредба по ЗДДС.
 • Изготвяне и подаване на ДДС-отчети пред властите.
 • Съдействие на клиентите при ДДС-проверки и справки.

 

Фирмено и лично данъчно облагане

Клиенти с участие в международна стопанска дейност изпитват нарастваща нужда от подходяща международна данъчна подкрепа от своите одитори. Те трябва да могат да се доверят на професионален съвет, за да сведат до минимум данъчната си тежест.

Нашите услуги включват:

 • Услуги, свързани с приложението на спогодбите за двойно данъчно облагане, включително попълване на молби за удостоверения за местоживеене;
 • Подготвяне и подаване на лични и фирмени данъчни декларации;

 

Правни услуги

Предлаганите от нас услуги включват:

 • Съдействие при учредяването на фирма съгласно различните законодателства;
 • Изготвяне на протоколи за заседания на управителния съвет и общи годишни събрания;
 • Съдействие при промени във фирмената структура като например смяна на директорите и секретаря, името, седалището, учредителния устав, регистрирания и/или емитиран дялов капитал и др. ;
 • Изготвяне на всички фирмени документи като фирмени решения и пълномощни и легализация на фирмени документи;
 • Поддръжка на задължителните фирмени архиви и гарантирано спазване на всички законови задължения на компанията като годишно подаване на декларации пред съответните органи;
 • Съдействие при изготвянето на договори и споразумения.
 • Услуги „постоянно седалище”, включително директорски услуги, секретарски услуги, осигуряване на седалище и услуги „виртуален офис”;
 • Правни мнения;
 • Сливания и придобивания;
 • Други правни бизнес консултации.

 

Евро Адвайзърс” ООД осигурява щателно и прецизно обслужване, за да гарантира съобразяване с местните законови счетоводни разпоредби и данъчно законодателство, чиято основна характеристика са строгите данъчни срокове, както по отношение подаване на данъчни декларации, така и относно плащане на дължимите данъци. Основните ни услуги с цел съобразяване с местните изисквания включват:

 • Обработка на счетоводни документи съобразно действащите счетоводни и данъчни закони.
 • Изготвяне и подаване на месечни и годишни данъчни декларации.
 • Комуникация с данъчните служби и съдействие при данъчни ревизии.
 • Отчети за статистическите служби.
 • Отчети за Централната Банка.
 • Управление на паричните наличности и разплащания.

За всеки клиент се назначава доверен счетоводител, работещ в групова структура под прекия надзор на нашия опитен мениджърски екип.

 • English

EUR

BGN1.9558
GBP0.84573
JPY169.11
RUB
USD1.0712

Language

контакти

Евро Адвайзърс София, ул."Св. Седмочисленици" № 9, бл. 3, ет.3 Тел. +359 2 865 7000, Факс: +359 2 865 9000 E-mail: office@euroadvisers.eu