subscribe
Contact Us Today, Euro Advisers. Тel:+359-2-865-7000, Email:office@euroadvisers.eu

Счетоводни услуги

Счетоводство

Използваме най-съвременни компютърни счетоводни програми за завеждане и изготвяне на счетоводни записи и финансови отчети.

Услугите ни в тази област включват:

 

  • Компетентно завеждане на счетоводни книги и записи посредством компютърни счетоводни системи в многовалутна мрежа, което ни дава възможност да изготвяме отчети във всяка основна валута.
  • Фактуриране.
  • Изготвяне на месечни/тримесечни управленски отчети.
  • ТРЗ-услуги.

 

Вътрешен одит

Услугите ни в сферата на вътрешния одит включват:

  • извършване на специални разследвания при разкриване на измама;
  • подготовка и документация на вътрешните процедури и процеси съгласно нуждите на клиента и съобразно изискванията на регулаторните органи;
  • съставяне и осъществяване на програми за вътрешен одит, както и;
  • изготвяне на вътрешни одиторски отчети, изискани от страна на ръководството и на комисиите за вътрешен одит на компанията.
  • English

EUR

BGN1.9558
GBP0.84573
JPY169.11
RUB
USD1.0712

Language

контакти

Евро Адвайзърс София, ул."Св. Седмочисленици" № 9, бл. 3, ет.3 Тел. +359 2 865 7000, Факс: +359 2 865 9000 E-mail: office@euroadvisers.eu