subscribe
Contact Us Today, Euro Advisers. Тel:+359-2-865-7000, Email:office@euroadvisers.eu

финансови рискове

финансови рискове

При тези застраховки се покрива финансовия риск на продавача (доставчика), банката кредитирането или издател на банковата гаранция, leaser наемателя от липсата на плащане на вноски по договори между тях и съответните клиенти,физически или юридически лица.

Застрахователят може да предложи на застрахователно покритие, както за индивидуални договори,, така и за неопределен брой договори, които застрахованият е сключил със своите клиенти по време на осигурителен период.

  • English

EUR

BGN1.9558
GBP0.84305
JPY175.39
RUB
USD1.0855

Language

контакти

Евро Адвайзърс София, ул."Св. Седмочисленици" № 9, бл. 3, ет.3 Тел. +359 2 865 7000, Факс: +359 2 865 9000 E-mail: office@euroadvisers.eu