subscribe
Contact Us Today, Euro Advisers. Тel:+359-2-865-7000, Email:office@euroadvisers.eu

Животът Застраховки

Euro Advisers Ви предлага различни пакети за застраховка „Живот“ или „Злополука“, които се сключват при събития свързани с живота и здравето.

По този начини Вие и Вашето семейство можете да създадете финансова осигуреност  в случай на неблагоприятни събития. Застраховката традиционно се сключва на индивидуална база, но е възможно да се изготви и колективен пакет, в който застрахованите лица са повече от едно.

  • спестявания
  • Инвестиции
  • Рискове
  • злополука
  • Спортни злополука
  • Комплекс туристически
  • English

EUR

BGN1.9558
GBP0.84573
JPY169.11
RUB
USD1.0712

Language

контакти

Евро Адвайзърс София, ул."Св. Седмочисленици" № 9, бл. 3, ет.3 Тел. +359 2 865 7000, Факс: +359 2 865 9000 E-mail: office@euroadvisers.eu