subscribe
Contact Us Today, Euro Advisers. Тel:+359-2-865-7000, Email:office@euroadvisers.eu

Здравно осигуряване

Здравно осигуряване

 

  • Гарантиране на свободен избор и директен достъп на осигурените лица до медицински специалист или здравно заведение;
  • Осигуряване на навременна профилактика и лечение на социално-значими заболявания;
  • Предоставяне на пълен обем извънболнична и болнична медицинска помощ, както и свързаните с тях физиотерапевтични и рехабилитационни мероприятия;
  • Спестяване времето на нашите клиенти при решаване на здравословните им проблеми;
  • Гарантиране на  доверие, спокойствие и сигурност при провеждане на лечението;
  • Защитаване  правата на нашите клиенти в лечебните заведения;
  • Запазване на  конфеденциалност на информацията, която сме получили при етапите на лечение;
  • Бързо възстановяване на средства за лечение по лични картови сметки на клиента
  • English

EUR

BGN1.9558
GBP0.84573
JPY169.11
RUB
USD1.0712

Language

контакти

Евро Адвайзърс София, ул."Св. Седмочисленици" № 9, бл. 3, ет.3 Тел. +359 2 865 7000, Факс: +359 2 865 9000 E-mail: office@euroadvisers.eu