subscribe
Contact Us Today, Euro Advisers. Тel:+359-2-865-7000, Email:office@euroadvisers.eu

Имуществени застраховки

Застраховка Имущество защитава Вашият дом, покривайки рисковете от пожар, земетресение, кражба или други злоумишлени действия.

Застраховката може да се сключва както от физически, така и от юридически лица, като предмет на застраховане е тяхното недвижимо имущество. Вида на застрахованото имущество може да е както жилищната сграда, така и сградите със стопанско предназначение, постройките от специален тип и прилежащите към имота огради, порти, външни площадки, плувни басейни и др. Защитата която осигурява имуществената застраховка са от:

 

  • Пожар, мълния, експлозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;
  • Природни бедствия – буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води или морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина;
  • Аварии (вкл. спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и удар от МПС)
  • Земетресение;
  • Кражба чрез взлом, кражба с използване на техническо средство, грабеж, вандализъм (вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия)
  • Загуба на доход от наем; разходи за алтернативно настаняване; разходи за разчистване на развалини и останки;
  • Гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица;
  • Случайно счупване на стъкла и витрини;
  • English

EUR

BGN1.9558
GBP0.85241
JPY170.28
RUB
USD1.0840

Language

контакти

Евро Адвайзърс София, ул."Св. Седмочисленици" № 9, бл. 3, ет.3 Тел. +359 2 865 7000, Факс: +359 2 865 9000 E-mail: office@euroadvisers.eu