subscribe
Contact Us Today, Euro Advisers. Тel:+359-2-865-7000, Email:office@euroadvisers.eu

Селскостопанско застраховане

Застраховка на земеделски култури осигурява защита срещу загуби на реколтата, причинена от природни бедствия, пожари, слани, измръзвания, дъждове и наводнения. Обект на застраховане са всички видове земеделски култури, отглеждани в страната.

Според вида и условията на които е сключена, застраховката може да покрива от минимален застрахователен пакет, до почти всички щети. Основните застрахователни покрития са за количествени щети по реколтата, следствие на: градушка, буря, пожар на корен, проливен дъжд, наводнение, късно пролетно и ранно есенно осланяване, измръзване и изтегляне на житни култури, задушаване при житни култури, киша, щети от падащи летателни апарати.

  • English

EUR

BGN1.9558
GBP0.84573
JPY169.11
RUB
USD1.0712

Language

контакти

Евро Адвайзърс София, ул."Св. Седмочисленици" № 9, бл. 3, ет.3 Тел. +359 2 865 7000, Факс: +359 2 865 9000 E-mail: office@euroadvisers.eu