subscribe
Contact Us Today, Euro Advisers. Тel:+359-2-865-7000, Email:office@euroadvisers.eu

Финансов мениджмънт

Корпоративен финансов и бизнес съветник

Ние помагаме на клиентите си, когато трябва да вземат стратегически решения, касаещи капиталово финансиране, сливания и придобивания или ликвидации на бизнеса им.

Услугите ни включват:

  • Мениджърско консултиране;
  • Съвети по отношение на сливания, придобивания и изкупувания;
  • Отчети дю дилиджънс (финансов и правен анализ);
  • Съвети относно смяна на собствеността и продажба на бизнеса;
  • Технико-икономически проучвания, включително отчети за паричния поток.
  • English

EUR

BGN1.9558
GBP0.85241
JPY170.28
RUB
USD1.0840

Language

контакти

Евро Адвайзърс София, ул."Св. Седмочисленици" № 9, бл. 3, ет.3 Тел. +359 2 865 7000, Факс: +359 2 865 9000 E-mail: office@euroadvisers.eu